Hội kinh tế môi trường Việt Nam

Ban Thường vụ TW Hội Kinh tế Môi trường VN họp triển khai nhiệm vụ năm 2021

Sáng 20/3, Ban Thường vụ TW Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam tổ chức họp triển khai nhiệm vụ, công tác Hội năm 2021.

Sáng 20/3, tại trụ sở TW Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam, Ban Thường vụ TW Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam tổ chức họp triển khai nhiệm vụ, công tác Hội năm 2021.

Tới dự và chỉ đạo cuộc họp có PGS.TS Trương Mạnh Tiến - Chủ tịch TW Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ TW Hội.

Ban Thường vụ TW Hội Kinh tế Môi trường VN họp triển khai nhiệm vụ năm 2021 - Ảnh 1
PGS.TS Trương Mạnh Tiến - Chủ tịch TW Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam.

Thời gian qua, TW Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò quan trọng, là một tổ chức thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. TW Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam đóng vai trò rất lớn trong bối cảnh chung của Việt Nam và thế giới có những tác động sâu sắc đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt là vấn đề môi trường.

Chủ tịch TW Hội, PGS.TS Trương Mạnh Tiến phát biểu: "Trong thời gian tới, đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ tập trung vào những phương hướng, nhiệm vụ cụ thể như tiếp tục củng cố và điều chỉnh tổ chức, hoạt động cho phù hợp với sự phát triển trong thời kỳ đổi mới mạnh mẽ, sâu rộng, tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế; Tăng cường năng lực tư vấn, phản biện và giám định xã hội về chuyên sâu trong lĩnh vực môi trường, tạo điều kiện nâng cao vị thế của TW Hội.

Ban Thường vụ TW Hội Kinh tế Môi trường VN họp triển khai nhiệm vụ năm 2021 - Ảnh 2
Ban Thường vụ TW Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam họp triển khai nhiệm vụ, công tác năm 2021.

TW Hội cần đẩy mạnh công tác giáo dục, thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng. Nâng cao chất lượng tạp chí, ấn phẩm như Tạp chí điện tử kinhtemoitruong.vn và kinhtexanh.vn. Đặc biệt với vai trò của mình, Ban Thường vụ cần triển khai công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Hình thành và phát huy vai trò của Viện/Trung tâm khoa học pháp lý và ứng dụng công nghệ bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, tập hợp lực lượng hội viên, phát triển mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp, doanh nhân quan tâm đến lĩnh vực môi trường song hành với phát triển bền vững kinh tế. Phối hợp và liên kết vùng giữa các hội địa phương. Các hoạt động của Hội cần đi sát với yêu cầu từng vùng miền, trên cơ sở tìm hiểu kỹ điều kiện của từng nơi, phải chuyển giao được những công nghệ phù hợp, thiết thực, tư vấn hiệu quả góp phần vào sự phát triển của từng địa phương.

Tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đặc biệt với Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đây vừa là cơ hội để tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, phản biện và giám sát xã hội; Truyền thông và phổ biến kiến thức của Hội trong các lĩnh vực thuộc ngành tài nguyên và môi trường. Vừa để các nhà khoa học của Hội tham gia hỗ trợ về kỹ thuật và pháp lý cho các hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ban Thường vụ TW Hội Kinh tế Môi trường VN họp triển khai nhiệm vụ năm 2021 - Ảnh 3
Ban Thường vụ TW Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết luận cuộc họp, PGS.TS Trương Mạnh Tiến, Chủ tịch TW Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam nhấn mạnh: Thực hiện chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước về chú trọng đẩy mạnh kinh tế tri thức, hình thành và phát triển nền kinh tế xanh. Khẳng định vị thế, uy tín của Hội trong Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, cộng đồng nhà khoa học, nhà quản lý và các tổ chức trong và ngoài nước. Với tinh thần trách nhiệm đề nghị Ban Thường vụ cùng các phòng ban chuyên môn quyết tâm hoàn thành sứ mệnh bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xanh, bền vững của Việt Nam.

Doãn Kiên

Cùng chuyên mục

Tin mới

Báo cáo đánh giá Hệ sinh thái Quốc gia
Báo cáo đánh giá Hệ sinh thái Quốc gia do Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện
Đi câu bàn chuyện môi trường
Tác giả Trần Nhung có bài viết “Đi câu bàn chuyện môi trường” đăng tải trên số báo đầu tiên của Tạp chí Kinh tế Môi trường, phát hành tháng 11/2006. Ban Biên tập trân trọng giới thiệu lại bài viết này để bạn đọc biết.