Hội kinh tế môi trường Việt Nam

Người giám định tư pháp trong lĩnh vực tài TN&MT cần tiêu chuẩn gì?

Bộ TN&MT vừa ban hành Thông tư 15 quy định giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Vậy người giám định cần những tiêu chuẩn gì?

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư 15 quy định giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Vậy người giám định tư pháp cần những tiêu chuẩn gì?

Bộ TN&MT đã ban hành Thông tư số 15/2021/TT-BTNMT quy định giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Theo Điều 7 của Thông tư, công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam có đủ tiêu chuẩn sau đây được lựa chọn làm người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường:

Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt. Có trình độ Đại học trở lên và đã qua thực tế hoạt động chuyên môn ở lĩnh vực được đào tạo thuộc lĩnh vực giám định từ đủ 5 năm trở lên tính từ ngày bổ nhiệm ngạch công chức, viên chức.

Người giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường cần tiêu chuẩn gì? - Ảnh 1
Thông tư 15 quy định chi tiết tiêu chuẩn người được lựa chọn làm người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. (Ảnh minh họa)

Trường hợp người không có trình độ Đại học nhưng có kiến thức chuyên sâu và có nhiều kinh nghiệm thực tiễn về lĩnh vực giám định thì có thể được lựa chọn làm người giám định tư pháp theo vụ việc.

Điều 15 của Thông tư cũng quy định việc tổ chức thực hiện giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, cụ thể như sau:

Khi thực hiện giám định, cá nhân, tổ chức giám định có quyền sử dụng kết quả thực nghiệm, xét nghiệm bổ sung hoặc kết luận chuyên môn do cá nhân, tổ chức khác có đủ điều kiện, năng lực nhằm phục vụ cho việc giám định.

Căn cứ từng nội dung giám định, cá nhân, tổ chức giám định nghiên cứu, đối chiếu nội dung hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật đã được cung cấp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật và các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường để đưa ra nhận xét, đánh giá từng nội dung yêu cầu giám định cụ thể...

Thông tư số 15/2021/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 15/10/2021, thay thế Thông tư số 44/2014/TT-BTNMT và Thông tư số 45/2014/TT-BTNMT ngày 1/8/2014.

Cùng chuyên mục

Tin mới

Báo cáo đánh giá Hệ sinh thái Quốc gia
Báo cáo đánh giá Hệ sinh thái Quốc gia do Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện
Đi câu bàn chuyện môi trường
Tác giả Trần Nhung có bài viết “Đi câu bàn chuyện môi trường” đăng tải trên số báo đầu tiên của Tạp chí Kinh tế Môi trường, phát hành tháng 11/2006. Ban Biên tập trân trọng giới thiệu lại bài viết này để bạn đọc biết.