Hội kinh tế môi trường Việt Nam
Thứ sáu, 25/12/2020 22:46 (GMT+7)

Đại hội đại biểu Liên hiệp các HKHKT VN lần VIII thành công tốt đẹp

Sáng 25/12, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã diễn ra.

Sáng 25/12, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ VIII (2020-2025) diễn ra phiên chính thức với sự tham dự của hơn 900 đại biểu đại diện cho hơn 3 triệu trí thức khoa học công nghệ trong cả nước.

Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần VIII vinh dự có sự tham dự và chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Cùng với đó là các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần VIII thành công tốt đẹp - Ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự kỳ vọng sâu sắc và niềm tin lớn lao vào đội ngũ tri thức, những nhà khoa học Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh, chưa bao giờ, chủ đề khoa học công nghệ được nhắc đến một cách toàn diện như những năm qua từ nông nghiệp thông minh đến cách mạng công nghiệp 4.0; đặc biệt tiến trình chuyển đổi số đang diễn ra sâu rộng trong rất nhiều lĩnh vực, ở nhiều quốc gia, trong đó Việt Nam quyết tâm không để lỡ nhịp, không để bị bỏ lại phía sau.

Thủ tướng đánh giá, đội ngũ trí thức Việt Nam đã và đang ngày càng trưởng thành, ngày càng đổi mới về cả lượng lẫn chất, có tinh thần tự tin và khả năng hội nhập ngày càng lớn vào các sân chơi tầm cỡ khu vực và toàn cầu. Đồng thời, Thủ tướng bày tỏ sự tin tưởng vào con đường đi lên rất xán lạn của Việt Nam. Con đường để thoát bẫy thu nhập trung bình, con đường để trở thành đất nước thịnh vượng và dân tộc hùng cường vào năm 2045 chỉ có thể là con đường của tri thức và chất xám, khoa học và công nghệ, đổi mới và sáng tạo liên tục và không ngừng.

Trong diễn văn khai mạc đại hội Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Đặng Vũ Minh đã điểm lại những kết quả nổi bật suốt 5 năm qua. Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ VII, Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Chiến lược phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đến năm 2020 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (nhiệm kỳ 2015-2020), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã có những bước phát triển quan trọng và đã đạt được nhiều kết quả trên các mặt tư vấn, phản biện và giám định xã hội; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; bảo vệ môi trường; giáo dục và đào tạo; thông tin và phổ biến kiến thức; phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo; động viên quần chúng tham gia các hoạt động sáng tạo KH&CN, tôn vinh trí thức; hợp tác trong và ngoài nước.

Đại hội mang chủ đề: “Phát huy tinh thần đoàn kết và sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động và phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam vững mạnh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Phương châm của Đại hội “Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển”.

Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần VIII thành công tốt đẹp - Ảnh 2
Toàn cảnh Đại hội.

Ông Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trình bày báo cáo chính trị của Hội đồng Trung ương khóa VII trình Đại hội VIII. Trong đó nhấn mạnh về nhiệm vụ, giải pháp của Liên Hiệp hội khóa VIII, báo cáo nêu rõ, sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền thúc đẩy thể việc chế hóa các văn bản của Đảng về Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; tiếp tục củng cố, kiện toàn phát triển tổ chức, làm tốt công tác hội viên; Nâng cao năng lực và đẩy mạnh thực hiện hoạt động chuyên môn như đẩy mạnh hoạt động phổ biến kiến thức, truyền thông kết quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng, chủ động thực hiện và nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, chú trọng công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ KH&CN trong phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường, tích cực tham gia tông tác xã hội hóa hoạt động KH&CN bảo vệ môi trường, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, chú trọng hoạt động tôn vinh trí, khuyến khích và thúc đẩy sáng tạo KH&CN Việt Nam, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Cơ quan Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế.

Ông Nghiêm Vũ Khải, Phó Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội VIII công bố kết quả bầu cử Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra và Thường trực Đoàn Chủ tịch khóa VIII.

Tại phiên tổ chức nội bộ ngày 24/12, Đại hội đã nghe báo cáo việc thực hiện Đề án nhân sự trình Đại hội VIII, thảo luận và biểu quyết về phương án nhân sự Hội đồng Trung ương (số lượng, cơ cấu Hội đồng Trung ương), thể thức bầu cử và bầu cử Hội đồng Trung ương khóa VIII. Sau đó, Hội đồng Trung ương đã tổ chức Hội nghị lần thứ 1 (khóa VIII) thảo luận, quyết định về công tác tổ chức của Hội đồng Trung ương; bầu cử Đoàn Chủ tịch khóa VIII, các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký khóa VIII; bầu cử Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra khóa VIII.

Báo cáo kết quả, ông Nghiêm Vũ Khải, Phó Trưởng tiểu ban Nhân sự Đại hội VIII cho biết, Đoàn Chủ tịch gồm 27 thành viên. Thường trực Đoàn Chủ tịch gồm TSKH Phan Xuân Dũng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban KH,CN&MT của Quốc hội giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa VIII.

Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần VIII thành công tốt đẹp - Ảnh 3
Đoàn Chủ tịch, Ủy Ban Kiểm tra và Thường trực Đoàn Chủ tịch Khóa VIII

Hai ông Phạm Quang Thao và Nguyễn Hồng Diên là Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Ông Nguyễn Quyết Chiến là Tổng thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa VIII; Ông Phạm Quang Thao là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Ông Đặng Vũ Minh được vinh danh bầu là Chủ tịch danh dự Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần VIII thành công tốt đẹp - Ảnh 4
TSKH Phan Xuân Dũng - Tân Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Tại Đại hội, Ban Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần VIII. 100% đại biểu đồng ý và thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần VIII.

Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần VIII (2020-2025) đã thành công tốt đẹp. Tiến sĩ Khoa học Phan Xuân Dũng - Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban KH,CN&MT của Quốc hội đã được Đại hội nhất trí bầu vào vị trí Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa VIII.

PGS.TS Trương Mạnh Tiến, Chủ tịch TW Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam trúng cử Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa VIII nhiệm kỳ 2020-2025.

Một số hình ảnh Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuât Việt Nam lần thứ VIII (2020-2025):

Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần VIII thành công tốt đẹp - Ảnh 5
Ông Đặng Vũ Minh được vinh danh bầu là Chủ tịch danh dự Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần VIII thành công tốt đẹp - Ảnh 6
Đoàn Chủ tịch làm việc tại Đại hội.
Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần VIII thành công tốt đẹp - Ảnh 7
PGS.TS Trương Mạnh Tiến, Chủ tịch TW Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam (thứ 5 hàng trên cùng từ trái qua) trúng cử Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa VIII nhiệm kỳ 2020-2025.
Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần VIII thành công tốt đẹp - Ảnh 8
TSKH Phan Xuân Dũng - Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban KH,CN&MT của Quốc hội, đã được Đại hội nhất trí bầu vào vị trí Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa VIII.
Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần VIII thành công tốt đẹp - Ảnh 9
Đại diện Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu chào mừng Đại hội.

TSKH Phan Xuân Dũng sinh năm 1960, quê quán tại xã Đại Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh). Ông Dũng có trình độ chuyên môn là Tiến sĩ khoa học, trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Trước khi giữ Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, TSKH Phan Xuân Dũng là Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường (KH,CN&MT) của Quốc hội. Tiến sĩ Phan Xuân Dũng cũng từng giữ nhiều chức vụ như Phó Vụ trưởng Ban Khoa giáo Trung ương; Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Từ năm 2006 đến nay, TSKH Phan Xuân Dũng là đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, XIV, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội khóa XII, XIII, XIV, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII; Phó Chủ nhiệm Ủy ban KH,CN&MT của Quốc hội (khóa XII), Chủ nhiệm Ủy ban KH, CN&MT của Quốc hội (khóa XIII và XIV), Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc của Quốc hội khóa XII, XIII, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt – Nga của Quốc hội khóa XIV, Phó Chủ tịch Tổng hội Cơ khí Việt Nam khóa 2007-2012, nay là Chủ tịch danh dự của Tổng hội cơ khí Việt Nam, Thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận và nhiều Ban chỉ đạo khác.

TSKH Phan Xuân Dũng được ghi nhận có nhiều đóng góp cho xây dựng pháp luật và để lại những dấu ấn trong tuyên truyền đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Đồng thời trong nghiên cứu khoa học, Tiến sĩ Phan Xuân Dũng đã tham gia và chủ trì nhiều đề tài khoa học và công nghệ, trong đó có đề tài về bảo vệ chủ quyền Biển, Đảo của Tổ quốc; công bố nhiều bài báo, nhiều cuốn sách có giá trị.

Doãn Kiên

Cùng chuyên mục

Tin mới

Báo cáo đánh giá Hệ sinh thái Quốc gia
Báo cáo đánh giá Hệ sinh thái Quốc gia do Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện
Đi câu bàn chuyện môi trường
Tác giả Trần Nhung có bài viết “Đi câu bàn chuyện môi trường” đăng tải trên số báo đầu tiên của Tạp chí Kinh tế Môi trường, phát hành tháng 11/2006. Ban Biên tập trân trọng giới thiệu lại bài viết này để bạn đọc biết.